Tata Laksana

Perkuat Program Pencegahan

Beberapa hambatan yang dihadapi peternak dalam usaha perunggasan salah satunya adalah penyakit unggas. Perubahan cuaca yang tidak menentu, cuaca ekstrim, sanitasi dan biosekuriti yang...

Advertorial